คำในภาษาไทย

ปรารถนา

อ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปรารถนา หมายถึง:

  1. [ปฺราดถะหฺนา] ก. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ. (ส. ปฺรารฺถนา; ป. ปตฺถนา).

EN-TH Dictionary ปรารถนา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. desire

  2. fancy

 ภาพประกอบ

  • ปรารถนา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรารถนา อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"