ปรารถนา อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ปรารถนา" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ปรารถนา อ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา

สรุปว่า ปรารถนา มีคำอ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ปรารถนา หมายถึง?

ปรารถนา ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ปฺราดถะหฺนา] ก. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ. (ส. ปฺรารฺถนา; ป. ปตฺถนา).

ปรารถนา ภาษาอังกฤษคือ?

ปรารถนา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. desire

  2. fancy

 ภาพประกอบ

  • ปรารถนา อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ปรารถนา อ่านว่า ปฺราด-ถะ-หฺนา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรารถนา"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"