คำในภาษาไทย

ปรารภ

อ่านว่า ปฺรา-รบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปรารภ หมายถึง:

  1. [ปฺรารบ] ก. กล่าวถึง; ตั้งต้น; ดําริ. (ส.).

EN-TH Dictionary ปรารภ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. mention

 ภาพประกอบ

  • ปรารภ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรารภ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"