ปรารมภ์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ปรารมภ์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ปรารมภ์ อ่านว่า ปฺรา-รม

สรุปว่า ปรารมภ์ มีคำอ่านว่า ปฺรา-รม
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ปรารมภ์ หมายถึง?

ปรารมภ์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ปฺรารม] ก. เริ่มแรก; วิตก, รําพึง, ครุ่นคิด. (ส. ปฺรารมฺภ ว่า เริ่มแรก, เริ่มต้น).

ปรารมภ์ ภาษาอังกฤษคือ?

ปรารมภ์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. worry

 ภาพประกอบ

  • ปรารมภ์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ปรารมภ์ อ่านว่า ปฺรา-รม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรารมภ์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"