คำในภาษาไทย

ปรารมภ์

อ่านว่า ปฺรา-รม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปรารมภ์ หมายถึง:

  1. [ปฺรารม] ก. เริ่มแรก; วิตก, รําพึง, ครุ่นคิด. (ส. ปฺรารมฺภ ว่า เริ่มแรก, เริ่มต้น).

EN-TH Dictionary ปรารมภ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. worry

 ภาพประกอบ

  • ปรารมภ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรารมภ์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"