คำอ่าน

ปฺรา-รบ

เป็นคำอ่านของปรารภ

 ภาพประกอบ

  • ปฺรา-รบ เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ปฺรา-รบ อ่านว่า ปรารภ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปฺรา-รบ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"