อ่านว่า

คำในภาษาไทย

ปักเป้า

อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า

หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

Posted on by Admin

อ่านว่า ปัก-เป้า

หมายเหตุ ว่าวปักเป้า อ่านว่า ว่าว-ปัก-เป้า

Posted on by Kittipong Intaboot

EN-TH Dictionary ปักเป้า ภาษาอังกฤษคือ:

  1. globefish

  2. globefish

  3. diamond-shaped kite

แนะนำคำนี้โดย Kittipong Intaboot

 ภาพประกอบ

  • ปักเป้า อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า หมวด สัตว์ หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า หมวด สัตว์
  • ปักเป้า อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า หมวด สิ่งของ หมายเหตุ ว่าวปักเป้า อ่านว่า ว่าว-ปัก-เป้า หมวด สิ่งของ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปักเป้า"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"