คำอ่าน

ปัก-กะ-เป้า

เป็นคำอ่านของปักเป้า

หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า

 ภาพประกอบ

  • ปัก-กะ-เป้า เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ปัก-กะ-เป้า อ่านว่า ปักเป้า หมวด สัตว์ หมายเหตุ ปลาปักเป้า แต่ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้า ให้อ่านว่า ปัก-เป้า หมวด สัตว์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปักเป้า ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปัก-กะ-เป้า"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"