คำอ่าน

ปัก-เป้า

เป็นคำอ่านของปักเป้า

หมายเหตุ ว่าวปักเป้า อ่านว่า ว่าว-ปัก-เป้า

แนะนำคำนี้โดย Kittipong Intaboot

 ภาพประกอบ

  • ปัก-เป้า เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ปัก-เป้า อ่านว่า ปักเป้า หมวด สิ่งของ หมายเหตุ ว่าวปักเป้า อ่านว่า ว่าว-ปัก-เป้า หมวด สิ่งของ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปักเป้า ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปัก-เป้า"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"