คำในภาษาไทย

พรหมา

อ่านว่า พฺรม-มา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พรหมา หมายถึง:

  1. [พฺรมมา] น. พรหม.

 ภาพประกอบ

  • พรหมา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พรหมา อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"