อ่านว่า

คำอ่าน

พฺราม

เป็นคำอ่านของพราหมณ์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พฺราม เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย พฺราม อ่านว่า พราหมณ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พฺราม"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"