อ่านว่า

คำในภาษาไทย พฤกษ, พฤกษ-

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

พฤกษ

อ่านว่า พฺรึก-สะ

Posted on by Admin

คำในภาษาไทย

พฤกษ-

อ่านว่า พฺรึก-สะ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พฤกษ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย พฤกษ อ่านว่า พฺรึก-สะ
  • พฤกษ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย พฤกษ- อ่านว่า พฺรึก-สะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พฤกษ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"