คำในภาษาไทย

พฤกษา

อ่านว่า พฺรึก-สา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พฤกษา หมายถึง:

  1. [พฺรึกสา] น. ต้นไม้.

EN-TH Dictionary พฤกษา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. tree

 ภาพประกอบ

  • พฤกษา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พฤกษา อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"