อ่านว่า

คำในภาษาไทย

พฤกษา

อ่านว่า พฺรึก-สา

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary พฤกษา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. tree

 ภาพประกอบ

  • พฤกษา อ่านว่า?, คำในภาษาไทย พฤกษา อ่านว่า พฺรึก-สา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พฤกษา"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"