คำในภาษาไทย

พฤหัสบดี

อ่านว่า พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

Posted on by Admin

อ่านว่า พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พฤหัสบดี หมายถึง:

  1. [พฺรึหัดสะบอดี, พะรึหัดสะบอดี] น. (โหร) เทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย; (ดารา) ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๕ และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๗๗๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร ๑๔๒,๘๐๐ กิโลเมตร; ชื่อวันที่ ๕ ของสัปดาห์. (ส. วฺฤหสฺปติ; ป. วิหปฺปติ).

EN-TH Dictionary พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Thursday

  2. Thursday

  3. Jupiter

 ภาพประกอบ

  • พฤหัสบดี
  • พฤหัสบดี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พฤหัสบดี"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"