คำในภาษาไทย

พลาสติก

อ่านว่า พฺลาด-สะ-ติก

Posted on by Golfy

EN-TH Dictionary พลาสติก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. plastic

คำทับศัพท์ พลาสติก ภาษาอังกฤษคือ plastic

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 ภาพประกอบ

  • พลาสติก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พลาสติก"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"