ภูมิประเทศ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ภูมิประเทศ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ปฺระ-เทด

สรุปว่า ภูมิประเทศ มีคำอ่านว่า พู-มิ-ปฺระ-เทด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ภูมิประเทศ หมายถึง?

ภูมิประเทศ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [พูมิ-] น. ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงตํ่าของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่าง ๆ.

ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษคือ?

ภูมิประเทศ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. topography

 ภาพประกอบ

  • ภูมิประเทศ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ปฺระ-เทด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ภควันต์ ภณิดา ภยาคติ ภรณี ภรรดา ภรรยา ภราตฤ ภฤงคาร ภฤดก ภฤศ ภว- ภาษา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภูมิประเทศ"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"