คำในภาษาไทย

ภูมิประเทศ

อ่านว่า พู-มิ-ปฺระ-เทด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ภูมิประเทศ หมายถึง:

  1. [พูมิ-] น. ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงตํ่าของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่าง ๆ.

EN-TH Dictionary ภูมิประเทศ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. topography

 ภาพประกอบ

  • ภูมิประเทศ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภูมิประเทศ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"