คำในภาษาไทย

ภูมิปัญญา

อ่านว่า พู-ม-ปัน-ยา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ภูมิปัญญา หมายถึง:

  1. [พูม-] น. พื้นความรู้ความสามารถ.

EN-TH Dictionary ภูมิปัญญา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. intellect

 ภาพประกอบ

  • ภูมิปัญญา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภูมิปัญญา อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"