ภูมิแพ้ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ภูมิแพ้" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ภูมิแพ้ อ่านว่า พูม-แพ้

สรุปว่า ภูมิแพ้ มีคำอ่านว่า พูม-แพ้
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ภูมิแพ้ หมายถึง?

ภูมิแพ้ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [พูม-] น. สภาพที่ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปรกติต่อสิ่งที่ตามธรรมดาเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนทั่ว ๆ ไปแล้วจะไม่มีอันตรายใด ๆ จะมีอันตรายก็เฉพาะในคนบางคนที่แพ้สิ่งนั้นเท่านั้น.

ภูมิแพ้ ภาษาอังกฤษคือ?

ภูมิแพ้ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. allergy

 ภาพประกอบ

  • ภูมิแพ้ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ภูมิแพ้ อ่านว่า พูม-แพ้

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ภควันต์ ภณิดา ภยาคติ ภรณี ภรรดา ภรรยา ภราตฤ ภฤงคาร ภฤดก ภฤศ ภว- ภาษา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภูมิแพ้"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"