มกรกุณฑล อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "มกรกุณฑล" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า มกรกุณฑล อ่านว่า มะ-กอ-ระ-กุน-ทน

สรุปว่า มกรกุณฑล มีคำอ่านว่า มะ-กอ-ระ-กุน-ทน
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

มกรกุณฑล หมายถึง?

มกรกุณฑล ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [มะกอระ-] น. เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร.

มกรกุณฑล ภาษาอังกฤษคือ?

มกรกุณฑล ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. dragon-shaped earrings

 ภาพประกอบ

  • มกรกุณฑล อ่านว่า?, คำในภาษาไทย มกรกุณฑล อ่านว่า มะ-กอ-ระ-กุน-ทน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

มกร- มกสะ มงคลสมรส มงคลสูตร มณฑล มณฑารพ มณีราค มดี มตกภัต มธุ มธุร- มีนาคม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มกรกุณฑล"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"