คำในภาษาไทย

มกรกุณฑล

อ่านว่า มะ-กอ-ระ-กุน-ทน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มกรกุณฑล หมายถึง:

  1. [มะกอระ-] น. เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร.

EN-TH Dictionary มกรกุณฑล ภาษาอังกฤษคือ:

  1. dragon-shaped earrings

 ภาพประกอบ

  • มกรกุณฑล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "มกรกุณฑล อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"