คำในภาษาไทย

มกราคม

อ่านว่า มะ-กะ-รา-คม

Posted on by Admin

อ่านว่า มก-กะ-รา-คม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มกราคม หมายถึง:

  1. [มะกะรา-, มกกะรา-] น. ชื่อเดือนที่ ๑ ตามสุริยคติ มี ๓๑ วัน; (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๐ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน. (ป. มกร + อาคม).

EN-TH Dictionary มกราคม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. January

  2. January

 หมายเหตุ

  • * เดือนมกราคม สามารถอ่านออกเสียงได้สองแบบ คือ มก-กะ-รา-คม กับ มะ-กะ-รา-คม จะออกเสียง "มก" หรือ "มะ" ก็ได้ไม่ว่ากัน เป็นสระสนธิมาจาก มกร+อาคม

 ภาพประกอบ

  • มกราคม
  • มกราคม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "มกราคม อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"