คำอ่าน

มก-กะ-รา-คม

เป็นคำอ่านของมกราคม

Posted on by Admin

 หมายเหตุ

  • * เดือนมกราคม สามารถอ่านออกเสียงได้สองแบบ คือ มก-กะ-รา-คม กับ มะ-กะ-รา-คม จะออกเสียง "มก" หรือ "มะ" ก็ได้ไม่ว่ากัน เป็นสระสนธิมาจาก มกร+อาคม

 ภาพประกอบ

  • มก-กะ-รา-คม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "มก-กะ-รา-คม"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"