มหาภารตะ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "มหาภารตะ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า มหาภารตะ อ่านว่า มะ-หา-พา-ระ-ตะ

สรุปว่า มหาภารตะ มีคำอ่านว่า มะ-หา-พา-ระ-ตะ
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

มหาภารตะ หมายถึง?

มหาภารตะ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [มะหาพาระตะ] น. ชื่อบทประพันธ์มหากาพย์เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของอินเดีย, คู่กับ รามายณ คือ รามเกียรติ์. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • มหาภารตะ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย มหาภารตะ อ่านว่า มะ-หา-พา-ระ-ตะ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ตจ- ตะกรุมตะกราม ภาร- มกร- มกสะ มงคลสมรส มหาอุปราช มีนาคม สัตมหาสถาน สุต- สุตตะ อัตหิต-

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มหาภารตะ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"