คำในภาษาไทย

มหาอุปราช

อ่านว่า มะ-หา-อุบ-ปะ-หฺราด

Posted on by Admin

อ่านว่า มะ-หา-อุ-ปะ-หฺราด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มหาอุปราช หมายถึง:

  1. [มะหาอุปะหฺราด, -อุบปะหฺราด] (โบ) น. ตำแหน่งรองพระเจ้าแผ่นดิน, เรียกกันอย่างสามัญว่า วังหน้า; ตำแหน่งขุนนางทำหน้าที่มุขมนตรี.

 ภาพประกอบ

  • มหาอุปราช
  • มหาอุปราช

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "มหาอุปราช อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"