อ่านว่า

มหาอุปราช อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "มหาอุปราช" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า มหาอุปราช อ่านว่า มะ-หา-อุบ-ปะ-หฺราด

คำว่า มหาอุปราช อ่านว่า มะ-หา-อุ-ปะ-หฺราด

สรุปว่า มหาอุปราช มีคำอ่านว่า มะ-หา-อุบ-ปะ-หฺราด, มะ-หา-อุ-ปะ-หฺราด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

มหาอุปราช หมายถึง?

มหาอุปราช ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [มะหาอุปะหฺราด, -อุบปะหฺราด] (โบ) น. ตำแหน่งรองพระเจ้าแผ่นดิน, เรียกกันอย่างสามัญว่า วังหน้า; ตำแหน่งขุนนางทำหน้าที่มุขมนตรี.

 ภาพประกอบ

  • มหาอุปราช อ่านว่า?, คำในภาษาไทย มหาอุปราช อ่านว่า มะ-หา-อุบ-ปะ-หฺราด
  • มหาอุปราช อ่านว่า?, คำในภาษาไทย มหาอุปราช อ่านว่า มะ-หา-อุ-ปะ-หฺราด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

จุรณมหาจุรณ พระมหากษัตริย์ มกร- มกสะ มงคลสมรส มงคลสูตร มณฑล มหาขันธกะ มหาภารตะ มีนาคม สัตมหาสถาน อุปราช

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มหาอุปราช"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"