คำในภาษาไทย

วัตถุ

อ่านว่า วัด-ถุ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย วัตถุ หมายถึง:

  1. สิ่งของ. (ป. วตฺถุ; ส. วสฺตุ)

EN-TH Dictionary วัตถุ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. object

 ภาพประกอบ

  • วัตถุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัตถุ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"