คำในภาษาไทย

ศัลยแพทย์

อ่านว่า สัน-ละ-ยะ-แพด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ศัลยแพทย์ หมายถึง:

  1. [สันละยะแพด] น. แพทย์ทางการผ่าตัด.

EN-TH Dictionary ศัลยแพทย์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. surgeon

  2. surgeon

 ภาพประกอบ

  • ศัลยแพทย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ศัลยแพทย์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"