สรรพัชญ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "สรรพัชญ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า สรรพัชญ อ่านว่า สัน-พัด *สรรเพชญ

สรุปว่า สรรพัชญ มีคำอ่านว่า สัน-พัด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

สรรพัชญ หมายถึง?

สรรพัชญ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. (แบบ) น. สรรเพชญ. (ส. สรฺวชฺ).

 ภาพประกอบ

  • สรรพัชญ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย สรรพัชญ อ่านว่า สัน-พัด หมายเหตุ สรรเพชญ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

สก- สกฏะ สกทาคามิมรรค สกรรถ สกิทาคามิผล สงวน สมุหนายก สัตบุรุษ สามัคคี สายสิญจน์ สิทธัตถะ สุขลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สรรพัชญ"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"