คำในภาษาไทย

สรรพัชญ

อ่านว่า สัน-พัด

หมายเหตุ สรรเพชญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สรรพัชญ หมายถึง:

  1. (แบบ) น. สรรเพชญ. (ส. สรฺวชฺ).

 ภาพประกอบ

  • สรรพัชญ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สรรพัชญ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"