สรรเพชญ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "สรรเพชญ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า สรรเพชญ อ่านว่า สัน-เพ็ด

สรุปว่า สรรเพชญ มีคำอ่านว่า สัน-เพ็ด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

สรรเพชญ หมายถึง?

สรรเพชญ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. (แบบ) น. ผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง, ผู้รู้ทั่ว, พระนามของพระพุทธเจ้า, สรรพัชญ ก็เรียก. (ส. สรฺวชฺ; ป. สพฺพญฺญู).

 ภาพประกอบ

  • สรรเพชญ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย สรรเพชญ อ่านว่า สัน-เพ็ด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

สก- สกฏะ สกทาคามิมรรค สกรรถ สกิทาคามิผล สมุหนายก สรรพัชญ สัตบุรุษ สามัคคี สายสิญจน์ สิทธัตถะ สุขลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สรรเพชญ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"