คำในภาษาไทย สฺระ, สะ-หฺระ, สะ, สะ-ระ

ดูเนื้อหาของทั้ง 4 คำ ตามด้านล่าง

คำอ่าน

สฺระ

เป็นคำอ่านของสร-

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของสระ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary สฺระ ภาษาอังกฤษคือ:

 1. wash

 2. pool

 3. vowel

คำอ่าน

สะ-หฺระ

เป็นคำอ่านของสระ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary สฺระ ภาษาอังกฤษคือ:

 1. wash

 2. pool

 3. vowel

คำอ่าน

สะ

เป็นคำอ่านของสระ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary สฺระ ภาษาอังกฤษคือ:

 1. wash

 2. pool

 3. vowel

คำอ่าน

สะ-ระ

เป็นคำอ่านของสระ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary สฺระ ภาษาอังกฤษคือ:

 1. wash

 2. pool

 3. vowel

 ภาพประกอบ

 • สฺระ
 • สะ-หฺระ
 • สะ
 • สะ-ระ
 • สฺระ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สฺระ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"