คำในภาษาไทย

สร้างสรรค์

อ่านว่า ส้าง-สัน

Posted on by กอล์ฟ

พจนานุกรมไทย สร้างสรรค์ หมายถึง:

  1. ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม. ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.

EN-TH Dictionary สร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. create

  2. create

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • สร้างสรรค์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สร้างสรรค์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"