อ่านว่า

สร้างสรรค์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "สร้างสรรค์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า สร้างสรรค์ อ่านว่า ส้าง-สัน

สรุปว่า สร้างสรรค์ มีคำอ่านว่า ส้าง-สัน
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

สร้างสรรค์ หมายถึง?

สร้างสรรค์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม. ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.

สร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษคือ?

สร้างสรรค์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. create

  2. create

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • สร้างสรรค์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย สร้างสรรค์ อ่านว่า ส้าง-สัน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

สก- สกฏะ สกทาคามิมรรค สกรรถ สกิทาคามิผล สงวน สมุหนายก สัตบุรุษ สามัคคี สายสิญจน์ สิทธัตถะ สุขลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สร้างสรรค์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"