อ่านว่า

คำในภาษาไทย

สวาสดิ์

อ่านว่า สะ-หฺวาด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สวาสดิ์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย สวาสดิ์ อ่านว่า สะ-หฺวาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สวาสดิ์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"