อ่านว่า

คำอ่าน

สะ-หฺวาด

เป็นคำอ่านของสวาสดิ์

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของสวาท

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของสวาดิ

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของสวาด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สะ-หฺวาด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย สะ-หฺวาด อ่านว่า สวาสดิ์
  • สะ-หฺวาด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย สะ-หฺวาด อ่านว่า สวาท
  • สะ-หฺวาด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย สะ-หฺวาด อ่านว่า สวาดิ
  • สะ-หฺวาด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย สะ-หฺวาด อ่านว่า สวาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สะ-หฺวาด"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"