คำอ่าน

สัน-พัด

เป็นคำอ่านของสรรพัชญ

หมายเหตุ สรรเพชญ

 ภาพประกอบ

  • สัน-พัด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย สัน-พัด อ่านว่า สรรพัชญ หมายเหตุ สรรเพชญ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

สก- สกฏะ สกทาคามิมรรค สกรรถ สกิทาคามิผล สงวน สมุหนายก สัตบุรุษ สามัคคี สายสิญจน์ สิทธัตถะ สุขลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สัน-พัด"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"