คำในภาษาไทย

สัปดาห์

อ่านว่า สับ-ดา

Posted on by Admin

อ่านว่า สับ-ปะ-ดา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สัปดาห์ หมายถึง:

  1. [สับดา, สับปะดา] น. รอบ ๗ วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์, ระยะ ๗ วัน เช่น สัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์แห่งการเขียนจดหมาย. (ส. สปฺตาห).

EN-TH Dictionary สัปดาห์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. week

  2. week

 ภาพประกอบ

  • สัปดาห์
  • สัปดาห์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สัปดาห์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"