อ่านว่า

สิริ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "สิริ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า สิริ อ่านว่า สิ-หฺริ

สรุปว่า สิริ มีคำอ่านว่า สิ-หฺริ
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

สิริ หมายถึง?

สิริ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. ก. ผสม เช่น สามีภรรยาสิริอายุเข้าด้วยกัน ๑๕๐ ปี, รวม เช่น สิริอายุได้ ๗๒ ปี.

สิริ ภาษาอังกฤษคือ?

สิริ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. fortune

  2. total

 ภาพประกอบ

  • สิริ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย สิริ อ่านว่า สิ-หฺริ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ศิริ สก- สกฏะ สกทาคามิมรรค สกรรถ สกิทาคามิผล สมุหนายก สัตบุรุษ สามัคคี สายสิญจน์ สิทธัตถะ สุขลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สิริ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"