อ่านว่า

คำในภาษาไทย

อัญชลี

อ่านว่า อัน-ชะ-ลี

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary อัญชลี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. saluting by raising one's hand press together on the face or chest

 ภาพประกอบ

  • อัญชลี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย อัญชลี อ่านว่า อัน-ชะ-ลี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อัญชลี"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"