อุบัติเหตุ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "อุบัติเหตุ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า อุบัติเหตุ อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด

สรุปว่า อุบัติเหตุ มีคำอ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

อุบัติเหตุ หมายถึง?

อุบัติเหตุ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น.

อุบัติเหตุ ภาษาอังกฤษคือ?

อุบัติเหตุ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. accident

  2. accident

  3. wipe-out

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • อุบัติเหตุ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย อุบัติเหตุ อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

อปราธ- อปวาท อปาจี อพพะ อภว- อภัพ อภัพผล อภิชน- อภิชนาธิปไตย อัประมาท อัปลักษณ์ อัปเปหิ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อุบัติเหตุ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"