เพลา อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "เพลา" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า เพลา อ่านว่า เพ-ลา

คำว่า เพลา อ่านว่า เพฺลา

สรุปว่า เพลา มีคำอ่านว่า เพ-ลา, เพฺลา
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

เพลา หมายถึง?

เพลา ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

 1. [เพ-ลา] น. กาล, คราว. (ป. เวลา).

 2. [เพฺลา] น. แกนสําหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, โดยปริยายหมายถึงแกนสําหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน; ไม้สําหรับขึงใบเรือ.

 3. [เพฺลา] น. ชื่อกระดาษสาชนิดบาง โบราณใช้ร่างหนังสือด้วยดินสอดำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นใช้ปิดหุ่นหัวโขนและหุ่นอื่น ๆ เรียกว่า กระดาษเพลา.

 4. [เพฺลา] น. ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา. (ข. เภฺลา).

 5. [เพฺลา] ว. เบาลง, เบาพอประมาณ, เช่น เพลาไม้เพลามือ เพลา ๆ หน่อย.

เพลา ภาษาอังกฤษคือ?

เพลา ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

 1. time

 2. quill

 3. axle

 4. legs

 5. slacken

 ภาพประกอบ

 • เพลา อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เพลา อ่านว่า เพ-ลา
 • เพลา อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เพลา อ่านว่า เพฺลา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กระดาษเพลา สนับเพลา เพลารถ เหนียมอาย เอก- เอกฉันท์ เอกชน เอกภักดิ์ เอกลักษณ์ เอกสารสิทธิ เอกัคตา เอตทัคคะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพลา"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"