เพลิง อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "เพลิง" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า เพลิง อ่านว่า เพฺลิง

สรุปว่า เพลิง มีคำอ่านว่า เพฺลิง
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

เพลิง หมายถึง?

เพลิง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [เพฺลิง] น. ไฟ เช่น เพลิงไหม้บ้าน ดับเพลิง. (ข. เภฺลิง).

เพลิง ภาษาอังกฤษคือ?

เพลิง ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. fire

 ภาพประกอบ

  • เพลิง อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เพลิง อ่านว่า เพฺลิง

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กำเพลิง คำเพลิง ตาลปัตรบังเพลิง ธุมเพลิง ประชุมเพลิง วางเพลิง อมเพลิง เจตมูลเพลิง เหนียมอาย เอก- เอกฉันท์ เอกชน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพลิง"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"