คำในภาษาไทย

เพล็ด

อ่านว่า เพฺล็ด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เพล็ด หมายถึง:

  1. [เพฺล็ด] ก. เผล็ด.

 ภาพประกอบ

  • เพล็ด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพล็ด อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"