เสมียน อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "เสมียน" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า เสมียน อ่านว่า สะ-เหฺมียน

สรุปว่า เสมียน มีคำอ่านว่า สะ-เหฺมียน
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

เสมียน หมายถึง?

เสมียน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [สะเหฺมียน] น. เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ, (โบ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือเป็นต้น.

เสมียน ภาษาอังกฤษคือ?

เสมียน ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. clerk

  2. clerk

 ภาพประกอบ

  • เสมียน อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เสมียน อ่านว่า สะ-เหฺมียน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

เพริศพริ้ง เสมียนตรา เหนียมอาย เอก- เอกฉันท์ เอกชน เอกภักดิ์ เอกลักษณ์ เอกสารสิทธิ เอกัคตา เอตทัคคะ เอลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสมียน"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"