คำในภาษาไทย

เสมียน

อ่านว่า สะ-เหฺมียน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เสมียน หมายถึง:

  1. [สะเหฺมียน] น. เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ, (โบ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือเป็นต้น.

EN-TH Dictionary เสมียน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. clerk

  2. clerk

 ภาพประกอบ

  • เสมียน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสมียน อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"