เสลด อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "เสลด" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า เสลด อ่านว่า สะ-เหฺลด

สรุปว่า เสลด มีคำอ่านว่า สะ-เหฺลด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

เสลด หมายถึง?

เสลด ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [สะเหฺลด] น. เสมหะ, เมือกที่ออกจากลําคอ ทรวงอก และลำไส้. (เทียบ ส. เศฺลษฺม).

เสลด ภาษาอังกฤษคือ?

เสลด ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. phlegm

 ภาพประกอบ

  • เสลด อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เสลด อ่านว่า สะ-เหฺลด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

เพชรบุรี เพริศพริ้ง เหนียมอาย เอก- เอกฉันท์ เอกชน เอกภักดิ์ เอกลักษณ์ เอกสารสิทธิ เอกัคตา เอตทัคคะ เอลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสลด"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"