เสสรวล อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "เสสรวล" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า เสสรวล อ่านว่า เส-สวน

สรุปว่า เสสรวล มีคำอ่านว่า เส-สวน
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

เสสรวล หมายถึง?

เสสรวล ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [-สวน] ก. หัวเราะร่าเริง, หัวเราะอย่างสนุกสนานครึกครื้น, สรวลเสหรือ สรวลเสเฮฮา ก็ว่า.

  2. [-สวน] ก. หัวเราะเล่น.

เสสรวล ภาษาอังกฤษคือ?

เสสรวล ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. guffaw

 ภาพประกอบ

  • เสสรวล อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เสสรวล อ่านว่า เส-สวน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

เพชรบุรี เพริศพริ้ง เหนียมอาย เอก- เอกฉันท์ เอกชน เอกภักดิ์ เอกลักษณ์ เอกสารสิทธิ เอกัคตา เอตทัคคะ เอลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสสรวล"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"