อ่านว่า

คำในภาษาไทย

เสิร์ฟ

อ่านว่า เสิบ

Posted on by golfy

คำทับศัพท์ เสิร์ฟ ภาษาอังกฤษคือ serve

แนะนำคำนี้โดย golfy

 หมายเหตุ

  • * เป็นคำทับศัพท์ การอ่านออกเสียงจะขึ้นอยู่กับสำเนียงของผู้พูดด้วย

 ภาพประกอบ

  • เสิร์ฟ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เสิร์ฟ อ่านว่า เสิบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสิร์ฟ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"