คำในภาษาไทย

เหลือม

อ่านว่า เหฺลือม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เหลือม หมายถึง:

  1. [เหฺลือม] น. ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulatus ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีนํ้าตาลเหลือง ยาวได้ถึง ๙ เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดําซึ่งมักเรียกว่า ศรดํา ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.

EN-TH Dictionary เหลือม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Python reticulatus

 ภาพประกอบ

  • เหลือม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหลือม อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"