เหลือม อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "เหลือม" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า เหลือม อ่านว่า เหฺลือม

สรุปว่า เหลือม มีคำอ่านว่า เหฺลือม
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

เหลือม หมายถึง?

เหลือม ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [เหฺลือม] น. ชื่องูขนาดใหญ่ชนิด Python reticulatus ในวงศ์ Pythonidae ตัวโตเรียวยาว ลายสีนํ้าตาลเหลือง ยาวได้ถึง ๙ เมตร ที่กลางหัวมีเส้นสีดําซึ่งมักเรียกว่า ศรดํา ออกหากินในเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.

เหลือม ภาษาอังกฤษคือ?

เหลือม ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. Python reticulatus

 ภาพประกอบ

  • เหลือม อ่านว่า?, คำในภาษาไทย เหลือม อ่านว่า เหฺลือม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

เพชรบุรี เพริศพริ้ง เหนียมอาย เอก- เอกฉันท์ เอกชน เอกภักดิ์ เอกลักษณ์ เอกสารสิทธิ เอกัคตา เอตทัคคะ เอลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหลือม"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"