คำในภาษาไทย

แสดง

อ่านว่า สะ-แดง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แสดง หมายถึง:

  1. [สะแดง] ก. ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ทําให้ปรากฏออกมา เช่น แสดงตัว แสดงหลักฐาน; เล่น เช่น แสดงละคร แสดงภาพยนตร์. (ข. แสฺฎง).

EN-TH Dictionary แสดง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. play

  2. indicate

  3. give

  4. register

  5. show

  6. portray

  7. show for

  8. signalize

 ภาพประกอบ

  • แสดง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แสดง"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"