แสดง อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "แสดง" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า แสดง อ่านว่า สะ-แดง

สรุปว่า แสดง มีคำอ่านว่า สะ-แดง
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

แสดง หมายถึง?

แสดง ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [สะแดง] ก. ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ทําให้ปรากฏออกมา เช่น แสดงตัว แสดงหลักฐาน; เล่น เช่น แสดงละคร แสดงภาพยนตร์. (ข. แสฺฎง).

แสดง ภาษาอังกฤษคือ?

แสดง ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. play

  2. indicate

  3. give

  4. register

  5. show

  6. portray

  7. show for

  8. signalize

 ภาพประกอบ

  • แสดง อ่านว่า?, คำในภาษาไทย แสดง อ่านว่า สะ-แดง

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

แกรก แกร่ง แกละ แกลเลียม แกล้ง แกว่งกวัด แครง แคร่ แคล้ว แจรง แชรง แต่ละวัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แสดง"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"