คำในภาษาไทย

แสตมป์

อ่านว่า สะ-แตม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แสตมป์ หมายถึง:

  1. [สะแตม] น. ดวงตราไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร ก็เรียก. (อ. stamp).

EN-TH Dictionary แสตมป์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. postage stamp

  2. postage stamp

 ภาพประกอบ

  • แสตมป์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "แสตมป์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"