แสตมป์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "แสตมป์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า แสตมป์ อ่านว่า สะ-แตม

สรุปว่า แสตมป์ มีคำอ่านว่า สะ-แตม
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

แสตมป์ หมายถึง?

แสตมป์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [สะแตม] น. ดวงตราไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร ก็เรียก. (อ. stamp).

แสตมป์ ภาษาอังกฤษคือ?

แสตมป์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. postage stamp

  2. postage stamp

 ภาพประกอบ

  • แสตมป์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย แสตมป์ อ่านว่า สะ-แตม

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

แกรก แกร่ง แกละ แกลเลียม แกล้ง แกว่งกวัด แครง แคร่ แคล้ว แจรง แชรง แต่ละวัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แสตมป์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"