อ่านว่า

แหน อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "แหน" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า แหน อ่านว่า แหฺน *สะกดคำอ่าน = สระแอ + ห.หีบ ควบกล้ำ น.หนู

คำว่า แหน อ่านว่า แหนฺ *สะกดคำอ่าน = หอ+แอ+นอ. แหน, ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

สรุปว่า แหน มีคำอ่านว่า แหฺน, แหนฺ
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

แหน หมายถึง?

แหน ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [แหฺน] น. ชื่อไม้นํ้าหลายชนิดในวงศ์ Lemnaceae ใบกลมเล็ก ๆ ลอยอยู่ตามนํ้านิ่ง เช่น แหนเล็ก (Lemna minor L., L. perpusilla Torr.) แหนใหญ่ [Spirodela oligorrhiza (Kurz) Hegelm. และ S. polyrrhiza (L.) Schleid.].

  2. [แหนฺ] (ถิ่น-อีสาน) น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae เช่น แหนนา (T. glaucifolia Craib).

  3. [แหนฺ] ก. ใช้เข้าคู่กับคำอื่น ในคำว่า หวงแหน แห่แหน เฝ้าแหน.

แนะนำคำนี้โดย Golfy, กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • แหน อ่านว่า?, คำในภาษาไทย แหน อ่านว่า แหฺน หมวด พืช หมายเหตุ สะกดคำอ่าน = สระแอ + ห.หีบ ควบกล้ำ น.หนู หมวด พืช
  • แหน อ่านว่า?, คำในภาษาไทย แหน อ่านว่า แหนฺ หมายเหตุ สะกดคำอ่าน = หอ+แอ+นอ. แหน, ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กระแนะกระแหน กระแหน กระแหนะกระแหน กะหนอกะแหน จอกแหน หวงแหน แกรก แกร่ง แต่ละวัน แนะแหน แห่แหน ไข่แหน


 แท็ก แน๋

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แหน"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"