คำในภาษาไทย

แหน

อ่านว่า แหฺน

Posted on by Golfy

อ่านว่า แหน

หมายเหตุ ใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

Posted on by กอล์ฟ

อ่านว่า แหนฺ

Posted on by Admin

อ่านว่า แหฺน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แหน หมายถึง:

  1. [แหฺน] น. ชื่อไม้นํ้าหลายชนิดในวงศ์ Lemnaceae ใบกลมเล็ก ๆ ลอยอยู่ตามนํ้านิ่ง เช่น แหนเล็ก (Lemna minor L., L. perpusilla Torr.) แหนใหญ่ [Spirodela oligorrhiza (Kurz) Hegelm. และ S. polyrrhiza (L.) Schleid.].

  2. [แหนฺ] (ถิ่น-อีสาน) น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae เช่น แหนนา (T. glaucifolia Craib).

  3. [แหนฺ] ก. ใช้เข้าคู่กับคำอื่น ในคำว่า หวงแหน แห่แหน เฝ้าแหน.

แนะนำคำนี้โดย Golfy, กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • แหน
  • แหน
  • แหน
  • แหน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แหน"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"