คำในภาษาไทย

โขยกเขยก

อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โขยกเขยก หมายถึง:

  1. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน อาการที่เดินไปด้วยความลําบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ กะโผลกกะเผลก ก็ว่า

EN-TH Dictionary โขยกเขยก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. hobble

 ภาพประกอบ

  • โขยกเขยก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "โขยกเขยก อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"