อ่านว่า

โขยกเขยก อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "โขยกเขยก" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า โขยกเขยก อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก

สรุปว่า โขยกเขยก มีคำอ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

โขยกเขยก หมายถึง?

โขยกเขยก ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน อาการที่เดินไปด้วยความลําบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ กะโผลกกะเผลก ก็ว่า

โขยกเขยก ภาษาอังกฤษคือ?

โขยกเขยก ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. hobble

 ภาพประกอบ

  • โขยกเขยก อ่านว่า?, คำในภาษาไทย โขยกเขยก อ่านว่า ขะ-โหฺยก-ขะ-เหฺยก

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

โกณก โกรด โกรต๋น โกร่ง โกร่งกร่าง โกร๋งเกร๋ง โกลน โสตทัศนูปกรณ์ โอฆ- โอปปาติกะ โอร โฮลเมียม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โขยกเขยก"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"