คำในภาษาไทย

โควิด

อ่านว่า โค-หฺวิด

Posted on by Golfy

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 หมายเหตุ

  • * เป็นคำทับศัพท์ การอ่านออกเสียงจึงอิงจากภาษาอังกฤษที่เป็นต้นฉบับ

 ภาพประกอบ

  • โควิด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โควิด"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"