อ่านว่า

โทรทัศน์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "โทรทัศน์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า โทรทัศน์ อ่านว่า โท-ระ-ทัด

สรุปว่า โทรทัศน์ มีคำอ่านว่า โท-ระ-ทัด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

โทรทัศน์ หมายถึง?

โทรทัศน์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. น. กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ, เรียกเครื่องที่มีหน้าที่ดังกล่าวว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ และเรียกเครื่องที่มีหน้าที่เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับจากเครื่องส่งโทรทัศน์ให้กลับเป็นคลื่นเสียงและภาพตามเดิมว่า เครื่องรับโทรทัศน์. (อ. television).

โทรทัศน์ ภาษาอังกฤษคือ?

โทรทัศน์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. box

  2. television

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • โทรทัศน์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย โทรทัศน์ อ่านว่า โท-ระ-ทัด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

โกณก โกรด โกรต๋น โกร่ง โกร่งกร่าง โกร๋งเกร๋ง โกลน โสตทัศนูปกรณ์ โอฆ- โอปปาติกะ โอร โฮลเมียม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โทรทัศน์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"